אולפנת אילת

עיצוב מסדרון כניסה לכיתות וחדר לשיחות אישיות עם תלמידות. השתמשנו בצבעים שמתאימים לאוירת המדבר.