מרכז סטודנטים דרך עמי

עיצוב מרחב לימוד לסטודנטים במלגת דרך עמי באריאל,
היה חשוב שיהיו כמה שיותר פינות לימוד בתוך מרחב אחד.